ATLAS  CONSULT  - направление на дейност в  АТЛАС ХОЛДИНГ
АТЛАС ХОЛДИНГ  е  дружество със седалище и адрес на управление град София, ориентирано в
сферата на консултациите, разработването, прилагането, одитирането и сертифицирането на
системи за управление, в съответствие с международните стандарти.

Политиката на  
АТЛАС ХОЛДИНГ  е насочена към сформиране на консултантски екипи за всеки
конкретен проект, чрез привличане на водещи специалисти в сектора на дейността на клиента,
при спазване на изискванията за конфиденциалност и конфликт на интереси.

Консултантската дейност на  ATLAS HOLDING  е обособена в няколко направления:

-  Управленско консултиране
-  Интегрирани системи за управление
-  Системи за управление на качеството
-  Системи за управление на информационната сигурност
-  Управление на проекти с европейско и международно финансиране
-  Обучение и вътрешни одити.

Консултантите, които ще работят за Вас са с компетентност на водещи одитори и технически
експерти, с доказан опит и познания относно приложимите стандарти, изграждането,
внедряването и одитирането на системи за управление базирани на изискванията на
международно признати стандарти и спецификации.
ATLAS  CONSULT
ATLAS CONSULT - www.consult.atlasholding.eu - ATLAS CONSULT - www.atlasconsult.dir.bg -Copyright © 2008 ATLAS HOLDING. All Rights Reserved