АТЛАС  КОНСУЛТ, е направление на дейност в  АТЛАС  ХОЛДИНГ  за консултации в следните
области:
-   Консултации  и обучение за сертификация по ISO

-  Поддържане и актуализация на сертифицирани системи

-  Подготовка за контролни и ре-сертификационни одити

-  Оптимизиране и актуализация на документите и записите

-  Изграждане и внедряване на интегрирани системи ISO  9001;14001; 18001; 22000; 27001

-  Подготовка  и управление на проекти с международно финансиране

-  Анализ и оценка на риска
Компанията ни е фокусирана върху предлагането на консултантски услуги на частни и държавни
организации и фирми, чрез мрежа от опитни и мотивирани консултанти и експерти, в областта на
разработването, внедряването и поддържането на системи за управление.
Нашите специалисти са с богат опит на консултанти, водещи одитори, експерти и мениджъри на
системи за управление, базиран на изискванията на международно признати стандарти и
спецификации.
Опитът ни в разработването, внедряването и одитирането на системи за управление  на
версиите от 90-те години, ни помогна да създадем, компактни и леки за поддържане системи за
управление, които същевременно стриктно отговарят на съвременните промени и изисквания в
стандартите за качество.
ATLAS  CONSULT
ATLAS  CONSULT
ATLAS CONSULT - www.consult.atlasholding.eu - ATLAS CONSULT - www.atlasconsult.dir.bg -Copyright © 2008 ATLAS HOLDING. All Rights Reserved