Начало
ATLAS COMMUNICATIONS e направление на дейност в АТЛАС ХОЛДИНГ ориентирано в сферата на
комуникациите, безжични телекомуникационни решения, VSAT мобилни и стационарни системи,
Wireless решения за мрежи и защита на данни, GPS системи за мониторинг и контрол на подвижни и
стационарни обекти, VoIP, IPTV и CCTV теле комуникационно оборудване и системи за сигурност.

Технологията за двупосочен пренос на данни, глас и видео през спътник VSAT е алтернатива за
осъществяване на комуникации в отдалечени и труднодостъпни региони, както и за резервиране на
основните комуникации. VSAT - Very Small Aperture Terminal е крайно потребителско устройство, което
разполага с няколко Fast Ethernet порта за връзка към вътрешната мрежа, в комплект с външен
приемо-предавател, монтиран към антена с диаметър от 0.7 м до 3 м и усилвател до 4 вата.

VSAT технологията позволява максимална скорост на download около 30 Mbps, а при трафик от
потребителя към мрежата - до 8 Mbps. Предлагаме избор на скорости от 0,5 до 4 Mbps за download,
а в обратна посока - до 2 Mbps, като това зависи от вида на крайното устройство. Най-често
използваните антени са с диаметър от 0.7 до 2,40 метра, в Ku-band (12/14GHz). Системите които
предлагаме предоставят оптимално съотношение между качество и цена.

Топологията на VSAT мрежите обикновено е звезда, като изходящият канал от HUB към всички VSAT
станции достига скорост 140 Mbps общ капацитет, поддържат се до 5 изходящи канала в т.ч. през
сателит. VSAT са подходящи за корпоративни LAN мрежи с до 30 потребители, малки, средни офиси,
острови, хижи и обекти в трудно достъпни райони със слабо развита комуникационна инфраструктура.
Предлагаме рутери, в т.ч. и Cisco които имат plug-in, осигуряващи WAN порт и F-конектор за
сателитна антена, освен порт към кабел и ADSL. Мобилните ни VSAT терминали, са снабдени със
специална антена и tracking система, следяща спътника, независимо от движението на превозното
средство, като осигуряват непрекъсната връзка, телефон, факс и Интернет.

Предлагаме VSAT системи които са особено ефективни при наличие на множество обекти,
отдалечени географски и генериращи малък трафик (бензиностанции, банкомати, ПОС терминали,
банкови офиси, корпоративни и ведомствени обекти в трудно достъпни райони). Цената на VSAT е по-
висока от стандартния Интернет достъп, защото покритието е навсякъде! Осигуряваме покритие в
Европа, Северна Африка и Близкия Изток.
Atlas Communications ползва спътници на
геостационарна орбита в това число за GPS мониторинг и GPS Tracking and mapping solution.
ATLAS  Communications
ATLAS Communications - АТЛАС Комуникейшън - www.communications.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.abcom.dir.bg - ABCOM-Atlas Brand
Communications - www.abcom.atlasholding.eu - Copyright © 2007 -2009  ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
You need Java to see this applet.